Vítejte na stránkách Sboru Bratrské jednoty baptistů v Ostravě

 

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět zachráněn.

  

Bible, Janovo evangelium, 3. kapilola, 16-17: ...Český studijní překlad......Bible21 .... Ekumenický překlad


 Kdo je Syn ?

Aktuality

Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nepřístupná místa. Ve všech těchto prostorách je pro návštěvníky připraven bohatý program včetně koncertů, komentovaných prohlídek, diskusí, výstav, divadelních představení a mnoho dalších aktivit.

 

 

Sledujte nás