Co je Bible?

Bible je skutečně Kniha knih, pokladem jak po stránce literární tak obsahové.

Ačkoli vznikla před více jak dvěma tisíci lety, přesto svým poselstvím je živá, promlouvá ke čtenářům v každé době.

J.A. Bengel o ní řekl: „Bible je dopis, který mi nechal napsat Bůh, podle ní Ho mám poznávat i řídit svůj život.“ Skrze Bibli nám chce Bůh odhalit pravdu o sobě i o nás. Reálně hovoří o lidské nouzi a o možnosti řešení. Člověk v ní může spatřovat návod pro život a jak Ho poznat.

Ano, nejdůležitější poznatek z Bible je setkat se s Ježíšem a být zachráněn ze své bídy. Bible ovšem není jen teoretickou knihou (konflikt dobra se zlem, smysl života), ale i nesmírně praktickou (jak se chovat k lidem, rady pro manželství, kde hledat moudrost, sílu a pomoc ve složitých situacích).

Číst ji znamená odhalovat a poznávat skutečné bohatství. Neváhejte a nechejte se pozvat ke čtení... 

 

 

 


Download: Český studijní překlad .... Bible 21 ...  Bible v mobilu ............ Ke stažení

On-line:..... Český studijní překlad......Bible21 .... Ekumenický překlad .... BIBLE21