Divadelní kroužek KUKLA

Marnotratný syn - Noc kostelů 2016

 

Job - 2015 - 1.část

 

Job - 2015 - 2.část

 

Labyrint světa a ráj srdce (Komenský) - 2015

 

Mudrcovo pátrání - vánoční hra 2013


 

Záchranná akce - vánoční hra 2012

 

Píseň z velikonočního představení Mojžíš - duben 2012

  

Při nácviku někdy zažijeme dost legrace ...  (z nácviků vánočního představení Josef Egyptský)

  

Velikonoční představení Mojžíš - duben 2012

  

Josef Egyptský - vánoční představení 2011

  

Josef Egyptský - z poslední zkoušky před představením

  

Paní Zima 2011

  

Velikonoční hra 2010

  

David & Goliáš - vánoční představení 2009

  

Stínohra 2008

  

Šípková Růženka