Pozvání na společné slavení SEDEROVÉ VEČEŘE O SVÁTKU PESACH_18.4.2019_v 17:00 hod.

Každý rok v období Velikonoc slaví židovský národ svátky Pesach, aby si tak připomněl Hospodinovo dílo spásy, uvědomil si svou pospolitost a vyjádřil svou vděčnost Bohu, který ho vyvedl z egyptského otroctví. I Ježíš před svou smrtí na kříži slavil tuto večeři se svými učedníky.

Přijměte pozvání prožít společně velikonoční čas v blízkosti Toho, který nás vykoupil.  Závazné přihlášky pište na bjb.info@volny.cz.

Příspěvek za dospělého a děti od 12-ti let …..50,-Kč/ osobu, děti do 11 let příspěvek…… 25,-Kč/dítě