Kdo jsme

Jsme společenstvím lidí, jejichž život byl změněn setkáním s Ježíšem Kristem. Našli jsme osobní vztah s Bohem skrze víru v Ježíše Krista. Víra pro nás není formální záležitost a zdaleka nekončí jen v neděli po bohoslužbě. Bůh je živý a to si ověřujeme každý den. Žijeme jako společenství lidí, které sjednocuje touha společně poznávat Boha a povzbuzovat se k životu podle Boží vůle. Chceme sloužit druhým a šířit dobrou zprávu o tom, že Ježíš přijal trest za naše hříchy, aby nám skrze víru v Něj mohlo být odpuštěno. Pokud byste se chtěli dozvědět více, využijte zdrojů na těchto stránkách, nebo nás navštivte při pravidelných setkáních.

Kdo jsou baptisté

Jsme křesťanskou církví, která navazuje na odkaz české reformace. Naše společenství je součástí Bratrské jednoty baptistů, která je v České republice státem registrovanou církví. Jsme společenství, které sjednocuje víra v Trojjediného Boha. Přijímáme Ježíše jako svého Pána a Spasitele a Bibli jako závaznou autoritu pro náš každodenní život.

Jsme křesťanská reformační církev, která zastává kongregační zřízení. To znamená, že každý sbor je samostatný a každý člen má právo zasahovat do sborových záležitostí. Jednotlivé sbory jsou sdruženy jak do jednot, tak do kontinentálních seskupení a světového svazu baptistů.

Naše společenství velmi často spolupracuje s ostatními církvemi v Ostravě.