Den díkuvzdání 21.10. v 10:00 hod.

Chceme Bohu poděkovat za všechny dary, kterými nás obdařil v letošním roce 2018.