Slavnostní bohoslužba a křest 12.5.2019 v 10:00 hod.

Srdečně zveme!

Proběhne křest těch, kteří se znovu narodili,

teď už jako Boží děti. Radost je nejen v nebi, ale i na zemi :)!